top of page

Bag tremmer i 1800 - tallet

 

Frihedsberøvelse som straffeform er et fænomen, der for alvor vinder frem herhjemme i løbet af 1800-tallet. I takt med oplysningstankerne vinder frem, bliver synet på de fysiske straffe nemlig værre og værre. Man synes, de er vulgære, og hvad værre er: De forbedrer ikke de kriminelle! 

 

I England begynder man derfor at bygge fængsler, hvor målet er, at man kan omvende forbrydere til at blive gode samfundsborgere igen. De tanker og ideer, der begyndes her, bliver dog først for alvor forfinet og færdigudviklet i USA. Her bliver det de to amerikanske fængselstyper, Auburn-modellen og Pennsylvania/Philadelphia-modellen, der i den grad står som ideal-eksemplerne på et moderne fængsel, og det er derfor også disse to, som vi fx i Danmark tager til os.

 

Men hvad betød udviklingen af fængslerne for vores måde at straffe på, og hvordan fungerede disse nye ‘moderne’ fængselsinstitutioner? I de tre kilder nedenfor her kan du bl.a. læse om en fanges dagligdag på Horsens Tugthus og undersøge, hvorfor man mente, at de indsatte på Forbedringshuset Vridsløselille blev sindssyge.

 

 

KILDER OG ARBEJDSSPØRGSMÅL

 

Opgave 1:

Reglement for Fangerne i Straffeanstalten paa Vridsløselille Mark

 

 

Opgave 2:

10 Aar bag Fængslets Mure

 

Opgave 3:

En psykiatrisk undersøgelse

 

bottom of page