top of page

Spørgsmål til filmene

Når du har set én eller begge film Straf i dag og Straffens udfordringer og alternativer skal du besvare følgende spørgsmål.

 

Spørgsmål til Straf i dag

 

 1. Hvad er Kriminalforsorgens opgave?

 2. Hvad kendetegner måden, man straffer på i Danmark?

 3. Hvad kendetegner overordnet set et lukket fængsel?

 4. Hvad kendetegner overordnet set et åbent fængsel?

 5. Hvilke muligheder har indsatte i åbne fængsler for at udvikle sig?

 6. Hvilke problemer er der med varetægtsfængsling i Danmark?

 7. Hvad vil det sige at afsone med elektronisk fodlænke?

 8. Hvad vil det sige at udføre samfundstjeneste?

 

Spørgsmål til Straffens udfordringer og alternativer

 

 1. Hvilken gruppe får oftest fængselsdomme?

 2. Hvilken type kriminalitet begår denne gruppe typisk?

 3. Hvor omfattende er problemet med kriminelle, der falder tilbage i kriminalitet?

 4. Hvilke problemer er der i forbindelse med løsladelse af kriminelle i forhold til at undgå, at de  falder tilbage i kriminalitet?

 5. Hvad menes der med begrebet “uformel straf”?

 6. Hvad når arbejdsgruppen ”Fremtidens straffe” frem til i forhold til, hvordan danskerne ønsker retsvæsnet straffer?

 7. Hvilken anbefaling vedrørende straffe kommer arbejdsgruppen ”Fremtidens straffe” frem til?

 8. Hvad betyder konfliktråd?

 9. Hvad ligger der i begrebet genopretning?

 

 

KILDER OG ARBEJDSSPØRGSMÅL

 

Opgave 1:

Danskernes syn på straf

 

Opgave 2:

Alternative straffe

 

Opgave 3:

Kriminel lavalder

 

bottom of page