top of page

Opgaver - Straffens Formål

 

Se først undervisningsfilmen “Straffens formål” og svar herefter på følgende:

 

Del 1: Spørgsmål til filmen

 

1. Hvilket formål med straf har vi officielt i Danmark?

Se evt: www.retsinformation.dk


2. Undersøg på baggrund af filmen Straffens formål og ved hjælp af nedenstående model hvilke formål en statsmagt kan have, når det straffer en af sine indbyggere?

3. Hvad er retsfølelse?

 

4. Hvorfor tror du, at retsfølelse spiller en større og større rolle i den politiske debat?

 

5. Hvorfor mener Jesper Ryberg, at det er væsentligt, at vi diskuterer, hvorfor og hvordan vi straffer? Hvad tror du, at farerne kunne være ved, at vi ikke gør det?

 

6. Hvis du skulle formulere formålet for den danske straffelovgivning, hvordan skulle de så lyde?

Del 2: Retspolitik

 

I denne del skal du undersøge, hvad de danske partier mener om straf – og om hvorfor vi skal straffe.

 

Din lærer vil lige straks tildele dig og din gruppe et politisk parti, som I skal undersøge nærmere. Gør det ud fra følgende spørgsmål:

 

  • Hvilken ideologi bygger partiet på?

  • Hvilke retspolitiske mærkesager har partiet?

  • Går partiet ind for hårdere eller mildere straffe? Og hvorfor?

  • Hvad mener partiet at hovedformålet med at straffe skal være? Brug her modellen fra før.

  • Hvilket ordvalg bruges oftest af partiet til at retfærdiggøre straf?

 

  • Dette spørgsmål gives af din lærer.

 

NB: Det er ikke alle partier, der har skrevet sin retspolitik på sin hjemmeside. Søg i disse tilfælde på nettet efter nyhedsartikler og lignende, hvor det pågældende parti har udtalt sig retspolitisk. Diskuter i disse tilfælde også, hvorfor det kan være, at partiet netop ikke har prioriteret retspolitikken i sit partiprogram og/eller på sin hjemmeside.

 

Når I har gennemgået jeres parti, så afvent flere informationer fra jeres lærer.

bottom of page