top of page

Pryglestraffen

 

Fysisk afstraffelse er umiddelbart noget, der ligger fjernt fra det samfund, vi lever i i dag. Men ikke desto mindre er det faktisk kun ganske få år siden, at vi gjorde fysiske straffe helt ulovlige. Eksempelvis kunne fanger i danske fængsler så sent som i starten af 1900-tallet blive udsat for fysisk afstraffelse, som fungerede som en slags disciplinærstraf mod uregerlige fanger - og revselsesretten, retten til at tugte, opdrage og straffe undergivne (dvs. familiemedlemmer, tjenestefolk og institutionsanbragte) blev først officielt afskaffet i 1997 - og endda kun afgjort med én enkelt stemme. 

 

Følgende kilder er med til at give en forståelse for, hvilken betydning fysisk afstraffelse har haft for vores forståelse af straf gennem tiden.

 

 

KILDER OG ARBEJDSSPØRGSMÅL

 

Opgave 1:

Lovfastsatte korporlige straffe i 1700-tallet

 

Opgave 2:

Prygledøden i fængslet omkring 1900

 

Opgave 3:

Afskaf revselsesretten

 

bottom of page