top of page

Straffearbejde i Danmark

 

Før det moderne fængselsvæsens gennembrud straffede man især forbrydelser med fysiske/kropslige straffe. Det kunne fx være straffe som pisk, brændemærkning og afhugning af lemmer til meget brutale dødsstraffe som at blive brændt på bålet, partering eller halshugning. Frihedsstraffe eksisterede sideløbende med de korporlige straffe, men spillede kun en lille rolle i det samlede billede. Dengang brugte man nemlig først og fremmest frihedsstraf som opbevaring af kriminelle, indtil den ‘egentlige’ fysiske straf skulle eksekveres. Et eksempel på et tidligt ‘fængsel’ er eksempelvis Gåsetårnet i Vordingborg, som Valdemar Sejr lod opføre.

 

Som et led i Christian 4.s merkantilistiske projekt for landet, samlede han samfundets mange løsgængere (“gadens ‘skidt og kravl’”) i institutioner, hvor de indsatte blev sat i produktion. Christian 4.’s institutioner kan faktisk også betragtes som et forsøg på at mindske tidens mange eksekverede dødsstraffe, og i stedet anvende en anden type straf: Nemlig ‘arbejdsstraffen’ eller straffearbejde. Her var man som fange også frihedsberøvet, samtidig med at man skulle arbejde ‘for staten’ hver dag. Mens kvinder og børn især blev sat til at sy uniformer til Christian 4.’s flåde, blev mændene ‘dømt til jern’ og skulle arbejde på Bremerholmen.

 

 

KILDER OG ARBEJDSSPØRGSMÅL

 

Opgave 1:

Tvangsarbejde på Bremerholm

 

 

Opgave 2:

Reglement for Chr. d. 4.s Børnehus

bottom of page